Politiekantoor Hamme

“Constructieve samenwerking gebaseerd op wederzijds vertrouwen”

In juni 2021 werd het handelsfonds van Aelectrics uit Eke overgenomen en ondergebracht bij APS nv. Het 12-tal medewerkers van Aelectrics verhuisden van Eke naar Merelbeke en vormen voortaan een divisie van APS nv in Merelbeke.

Aelectrics realiseert totaalprojecten elektriciteit in zowel de industrie, de tertiaire als de residentiële sector. Eén van de grote projecten voor Aelectrics in het voorbije jaar was het politiekantoor in Hamme.

In het politiekantoor van Hamme is de Politiezone Hamme en Waasmunster gehuisvest. De twee zones werden in 2001 met de politiehervorming samengevoegd. Er werd reeds in 2006 bijgebouwd maar 10 jaar later was het gebouw uit zijn voegen gebarsten en drong een grote uitbreiding zich op. In 2016 werd uiteindelijk een nieuw dossier opgemaakt met plannen waarbij het bestaande gebouw aan een ingrijpende renovatie werd onderworpen. Het bestaande gedeelte werd gerenoveerd en bovenop de bestaande voorzieningen werd een volledig nieuwe verdieping toegevoegd. Een bijkomende uitdaging in het project was de kritische installatie: in ditzelfde gebouw zit namelijk de Gemeentelijke crisiscel voor de volledige politiezone. In geval van een ramp, moet het gebouw te allen tijde operationeel zijn. Voor de elektrische installatie en de bijhorende kritische installatie deden ze beroep op Aelectrics.

Maria De Sterck, korpschef sinds 2017 van de Politiezone Hamme en Waasmunster, was niet bij de initiële opmaak van de plannen in 2016, maar heeft het hele project van dichtbij mee opgevolgd.

“Het hele project was al van bij de aanbestedingsfase geen evident project. De plannen veranderden heel veel in functie van wijzigende wetgeving in verantwoordelijkheden bij kritische installaties (nieuw AREI) en op vlak van normeringen. Zo wilden we een klantgerichter politieonthaal en daarenboven wilden we mee zijn in de maatschappelijke evolutie naar nieuwe energie. Al deze factoren zorgden voor veel vertraging en dan is het belangrijk dat je op een partner kan rekenen die de expertise in huis heeft en die vooral meedenkt met ons. Na een lange aanbestedingsfase waren we heel erg blij dat het elektrische gedeelte van de renovatie naar Aelectrics ging.”

André Overdulve van Aelectrics: “We waren heel blij dat we voor dit project aangeschreven werden. Dit project was voor ons ook een uitdaging op verschillende vlakken. In de eerste plaats omwille van een ingewikkelde risico-analyse in functie van de kritische installaties die verspreid zaten. Een bijkomende uitdaging was het budget onder controle houden. Door continu overleg en meedenken met de korpschef en de eerste commissaris en het aanreiken van oplossingen hebben we dit tot een goed einde gebracht.”

Het elektrisch gedeelte omvatte:

 • Verzwaring van de elektriciteit
 • Bordenbouw
 • Laagspanningsverdeling
 • Verlichting: ledverlichting met dali-sturingen en veiligheidsverlichting
 • Koppeling van het bestaande gebouw met het nieuwe verdiep
 • Datanetwerk
 • Branddetectie
 • Toegangscontrole
 • Camerabewaking
 • Bekabeling en netontkoppelbord voor PV-installatie
 • Overige delen conform AREI 2020 gemaakt
 • UPS
 • Grote elektrostroomgroep die overneemt in geval van stroomonderbreking

Het totale financiële plaatje liep ook enorm op door de vele wijzigingen en extra’s omtrent hernieuwbare energie. “Het totale kostenplaatje liep op tot anderhalf miljoen euro. We hebben onze reserves aangesproken om volledig mee te zijn met hernieuwbare energie, elektrische laadpunten, … We zijn gebonden aan de wetgeving rond overheidsuitgaven waarbij heel veel regeltjes gelden en bijgevolg ook wat administratieve rompslomp komt kijken. Als een factuur niet betaald was op de vervaldag, dan herinnerde André ons vriendelijk. En stuurde hij niet onmiddellijk een rappel met bijkomende kosten. Het respect en vertrouwen dat er tussen beide partijen was, heeft bijgedragen tot een succesvolle samenwerking”, vult Maria aan.

Politiekantoor Hamme elektrische installatie

Politiekantoor Hamme elektrische installatie

Politiekantoor Hamme elektrische installatie

Politiekantoor Hamme elektrische installatie

Ready for innovation?

Benieuwd wat ATS Groep voor uw bedrijf kan betekenen?