Industriële Netwerken – SINEC NMS

ATS Industrial networks siemens sinec nms

De Watergroep maakt gebruik van Siemens SINEC NMS

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Met meer dan
1.500 medewerkers zijn ze dagelijks in de weer om via een netwerk van 34.000 km leidingen water te leveren aan 177 gemeenten gespreid over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Hun missie is dan ook het leveren van kwaliteitsvol drinkwater aan een aanvaardbare prijs.

In het Waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide, waar ze drinkwater maken van het oppervlaktewater uit de Ijzer en de polders van het Blankaartgebied, worden momenteel de installaties vernieuwd. Deze renovatie maakt deel uit van het ‘Masterplan De Blankaart’ om de leveringscapaciteit van het waterproductiecentrum te verhogen.

In één van die renovaties, meer bepaald de nieuwe nabehandeling, heeft de BU Automation van ATS een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie van een nieuwe redundante serverinfrastructuur. Een serverinfrastructuur waarbij performantie en beschikbaarheid uitermate belangrijk zijn.

Redundante serveropstelling

In twee gescheiden serverrrooms wordt telkens een ‘Core Layer 3’ switch van Siemens geplaatst. Concreet worden deze switches ingekoppeld op de MRP ring van de productiesite, opgebouwd uit het reeds aanwezige ‘scalance switch’ materiaal.
De nieuwe core switches bezitten een aantal belangrijke functionaliteiten:

  • Vlan segmentatie van de verschillende subnetten
  • Redundante routering van alle verkeer via het VRRP protocol
  • Statistieken van de belasting op de verschillende poorten

Beheer van industriële netwerken

Verder op de serverinfrastructuur integreerde ATS het netwerkbeheersysteem ‘SINEC NMS’ van Siemens dat instaat voor het beheer van het volledige netwerk. Grote netwerken kunnen er eenvoudig mee beheerd worden, met een transparante blik op de volledige architectuur. Naast het beheer van het netwerk zal dit systeem ook monitoren en alarmeren waar nodig. Op die manier kan er proactief worden ingegrepen, nog vóór eventuele netwerkproblemen een productie-uitval kunnen veroorzaken.

SINEC NMS is het netwerkmanagementsysteem van Siemens voor complexe netwerkstructuren in een steeds sterker gedigitaliseerde wereld.

SINEC NMS

Het SINEC NMS systeem kan worden gebruikt om industriële netwerken met tienduizenden apparaten de klok rond centraal te monitoren, te beheren en te configureren – ook voor veiligheidsgerelateerde gebieden.

SINEC NMS is bijgevolg de eerste keuze voor complexe netwerkstructuren. Dankzij zijn schaalbaarheid kan SINEC NMS mee-evolueren naarmate een netwerk groter en complexer wordt.

Communicatienetwerken in industry 4.0-omgeving

Daarenboven werd ook WinCC TIA Professional V17 geïmplementeerd en dit in een redundante opstelling met client server omgeving en webtoegang. Het optionele Siemens pakket ‘Alarm Control Center’ staat in voor de nodige alarmering via SMS en e-mail naar smartphones.

Een andere optie is ‘Industrial Databridge’ die WinCC in verbinding stelt met de bovenliggende applicaties binnen het Office netwerk. Deze optie zorgt voor een flexibele verbinding tussen verschillende applicaties.

Ready for innovation?

Benieuwd wat ATS Groep voor uw bedrijf kan betekenen?