Samenwerking met onderwijs

Samenwerking met scholen

Alle technische specialisaties binnen ATS Groep hebben een sterke nood aan technische profielen. Om in te spelen op die behoefte, werkt ATS Groep nauw samen met onderwijsinstellingen.

Vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs en de universiteit, zelfs volwassenonderwijs, pogen we actief mee te werken met scholen en zo verschillende initiatieven te ondersteunen. Dit steeds met dezelfde doelstelling: “de liefde voor het vak” bijbrengen en het verhogen van een kwalitatieve instroom van medewerkers.

ATS Groep Samenwerking met onderwijs

Basisonderwijs

We richten ons naar de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar via een partnership met de Techniekacademie, dat kadert in het STEM-actieplan van de Vlaamse Overheid. Ze organiseert workshops voor 10- tot 12-jarigen en wil een duidelijke link leggen met het bedrijfsleven om jongens en meisjes ervan te overtuigen dat met een technisch diploma de toekomstkansen gegarandeerd zijn.

ATS Groep steunt dit initiatief en biedt aan deze leerlingen bedrijfsbezoeken aan met een leerrijk doe-moment. Tijdens dit moment kunnen ze reeds proeven van een activiteit die direct gelinkt is met elektrotechniek.

Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat de Lego-studio van het Atheneum Merelbeke van de grond kwam. Vanaf de kleuterklas wordt hier al ingespeeld op STEM.

Middelbaar onderwijs

De samenwerking met technische scholen is reeds zeer uitgebreid. Vele initiatieven werden genomen en deze groeien nog steeds. In de nabije toekomst zullen deze initiatieven ook verder worden uitgebreid naar ASO-richtingen.

Initiatieven richten zich op bedrijfsbezoeken, stages en vakantiejobs.

Bedrijfsbezoek ATS Groep

Bedrijfsbezoeken

Via bedrijfsbezoeken en een doe-moment laten we de leerlingen uit het middelbaar onderwijs actief meewerken in onze productieruimtes. Voor velen een positieve ervaring en een eerste kennismaking met de job van elektrotechnieker. Wenst u ook een bedrijfsbezoek? Vul dan een aanvraagformulier in.

Stages

Stages

Stages vormen een vast onderdeel in het technisch onderwijs. Via een doorgedreven contact met de leerling, de school en ATS krijgt de leerling een eerste leerrijke ervaring op de werkvloer. Stages kunnen aangevraagd worden via het contactformulier.                                                                                          

Vakantiejob ATS Groep

Vakantiejobs

ATS biedt vakantiejobs aan voor leerlingen die een technische opleiding volgen of een technische achtergrond bezitten. Een vakantiejob kan pas aangevraagd worden indien de leerling reeds 18 jaar is of 18 jaar wordt in het jaar dat de vakantiejob gedaan wordt. Solliciteren voor een vakantiejob kan via onderstaande link.

Hoger onderwijs ATS Groep

Hoger en universitair onderwijs

Ook naar hogeschool- en universiteitsstudenten organiseren we bedrijfsbezoeken en bieden we masterproeven en bachelorstages aan. Wil je echt proeven van een job in de wereld van elektrotechniek en mechanica, solliciteer dan voor een vakantiejob!

Bedrijfsbezoeken op maat

Op aanvraag organiseren we een aangepast bedrijfsbezoek voor uw studenten. We laten specialisten aan het woord, behandelen die thema’s die voor jullie interessant zijn, een project van A tot Z, gaan dieper in op het opleidingstraject en het groeipad die schoolverlaters volgen bij een eventuele aanwerving, …. U vraagt, wij draaien. Via een voorafgaand gesprek bepalen we welk programma uw studenten krijgen tijdens het bezoek.

Masterproeven / Bachelorproeven

Elke student wil een boeiende en leerrijke stage en elk bedrijf wil een gemotiveerde stagiair. Enkel op die manier wordt dit een periode die voor beide partijen interessant is. Om de stagiair / thesis-student dit te kunnen bieden, is het aantal studenten die hiervoor in aanmerking komen beperkt. We garanderen op onze beurt wel een unieke stage-ervaring of thesisonderwerp waardoor dit een mooie referentie op elk CV is.

Ready for innovation?

Benieuwd wat ATS Groep voor uw bedrijf kan betekenen?