Middelbaar onderwijs

De samenwerking met technische scholen is reeds zeer uitgebreid. Vele initiatieven werden genomen en deze groeien nog steeds. In de nabije toekomst zullen deze initiatieven ook verder worden uitgebreid naar ASO-richtingen.

Bedrijfsbezoeken:

Via bedrijfsbezoeken en een doe-moment laten we de leerling actief meewerken in onze productieruimtes. Voor velen een positieve ervaring en een eerste kennismaking met de job van elektrotechnieker. Wenst u ook een bedrijfsbezoek? Vul dan dit aanvraagformulier in.

Stages:

Stages vormen een vast onderdeel in het technisch onderwijs. Via een doorgedreven contact met de leerling, de school en ATS krijgt de leerling een eerste leerrijke ervaring op de werkvloer. Stages kunnen aangevraagd worden info@atsgroep.be t.a.v. Hendrik Aelbrecht.

Vakantiejobs:

ATS biedt vakantiejobs aan voor leerlingen die een technische opleiding volgen of een technische achtergrond bezitten. Een vakantiejob kan pas aangevraagd worden indien de leerling reeds 18 jaar is of 18 jaar wordt in het jaar dat de vakantiejob gedaan wordt. Sollicitaties voor een vakantiejob kunnen aangevraagd worden via info@atsgroep.be t.a.v. Hendrik Aelbrecht.