Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ATS Groep is zeer betrokken bij de samenleving waarin mensen leven en werken. Bij het dagelijks bedrijfsbeleid wordt in hoge mate rekening gehouden met sociaal engagement, veiligheid, gezondheid en milieu. In de praktijk vertaalt dit engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zich in heel concrete acties:

- Opleiding

- Structurele samenwerking met technische scholen

- Bloedinzamelacties

- Mecenaatproject Sint-Pietersabdij Gent

- ATS Run: recratieve loopwedstrijd voor het goede doel

- ...