Erkenningen

De A.T.S. nv beschikt over de volgende erkenningen voor aannemers :

Klasse 8:
P1 - Elektrische installaties in gebouwen, installaties in stroomaggregaten, uitrustingen voor brand en diefstalmeldingen, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving, uitrustingen van gemengde telefonie

P2 - Elektrische en elektromechanische installatie van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties

Klasse 6:
P3 - Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen

S1 - Openbare telefoon en telegraafuitrustingen

Klasse 5:
S4 - Uitrusting voor informatieverwerking en procesregeling

Klasse 4:
T3 - Koelinrichtingen