Power Quality

Verbeter de kwaliteit van spanning en stroom in uw installatie

ATS Power Quality analyseert de kwaliteit van uw elektrische voeding en realiseert complete projecten om onregelmatigheden te verhelpen zoals o.a. onderbreking van de voedingspanning, afwijkingen in de spanning en/of stroom golfvorm (zgn harmonische vervorming of transienten) of een hoge mate van reactief vermogen afname.

In hoofdzaak verhogen wij de algemene betrouwbaarheid van uw net, en bovendien realiseren we met Power Quality projecten heel vaak een duidelijke energiebesparing.

ATS Analyse netkwaliteit power quality
ATS Groep Power Quality

Herkent u één of meerdere van onderstaande fenomen?

Komen dergelijke fenomenen u bekend voor? Dan kan ATS Power Quality u zeker en vast een oplossing bieden.

Projectaanpak Power Quality

Analyse

In een analysefase worden heel wat factoren onderzocht:

Voorstelling oplossingen

Op basis van die analyse wordt een rapport opgemaakt met de nodige te nemen maatregelen om de beschikbaarheid van uw installatie te verhogen of om een energiebesparing te realiseren. Mogelijke oplossingen kunnen zijn: 

De keuze van de gepaste compensatietechniek is belangrijk om uw energie-efficiëntie en de betrouwbaarheid van uw installatie te verhogen, bij voorkeur gecombineerd met een lager energieverbruik.

Implementatie & oplevering

Na overleg met u, staan we tenslotte in voor de installatie van de correctie-apparatuur op uw elektriciteitsnet. Onze ervaren technici dimensioneren ook op de correcte manier de voorgestelde oplossingen.

Naast klassieke condensatorbanken om het blindvermogen van een elektrische installatie te compenseren, richt ons team zich op kwalitatieve oplossingen die specifieke vervorming uit het net halen, of op systemen die de gevoelige apparatuur van het net scheiden.

Ook na de installatie staan we in voor het onderhoud om de levensduur van de apparatuur te verzekeren.

 

Wil u het advies van ons Power Quality team?

Onze partners

Interessante projecten

Ready for innovation?

Benieuwd wat ATS Groep voor uw bedrijf kan betekenen?