Zilveren medaille op EcoVadis

EcoVadis zilver

Op 1 november van dit jaar heeft A.T.S. nv voor de 2e keer een vragenlijst op het EcoVadis-platform vervolledigd. Via onze antwoorden en de ingeladen documenten evalueerde EcoVadis ons duurzaamheidsbeleid, net als dat van 65.000 andere bedrijven. Dat leverde ons een score van 56/100, ofwel een zilveren medaille, op.

Om deze score wat meer te kaderen; het gemiddelde van de door EcoVadis geëvalueerde bedrijven, in 160 landen en 200 sectoren, ligt rond de 50/100. Binnen onze activiteitensector haalt meer dan de helft van de bedrijven een score van minder dan 45/100. Met onze score bevinden we ons in het 69ste percentiel, wat wil zeggen dat slechts 31% van de bedrijven het beter doen. In onze sector bevinden we ons in de top 21%.

Wat is EcoVadis?
EcoVadis is een platform voor de evaluatie van de niet-financiële prestaties van bedrijven. Om deze evaluatie uit te voeren, vraagt EcoVadis bedrijven om een online vragenlijst in te vullen die vervolgens wordt geanalyseerd. Bij elke verklaring is een openbaar bewijs vereist. De vragenlijst en de weging van de thema’s wordt opgesteld op basis van de activiteitensector, het land, de grootte van het bedrijf en de eerdere scores. De moeilijkheidsgraad van de gestelde vragen verandert elk jaar, waardoor de verschillende betrokken stafdiensten de balans kunnen opmaken van de jaarlijkse verwezenlijkingen, zodat continue verbetering wordt gestimuleerd.

Ready for innovation?

Benieuwd wat ATS Groep voor uw bedrijf kan betekenen?