Meldkanaal

Meldkanaal ATS Groep - Klokkenluidersprocedure

Ethiek en integriteit staan centraal in de bedrijfsvoering van ATS Groep. Dit betekent dat elke persoon die betrokken is bij ATS Groep (management, medewerkers, …) zich op een loyale manier en te goeder trouw inzet.

Dit houdt ook de morele verplichting in om elk redelijk vermoeden van wangedrag, illegale handelingen of nalatigheid in verband met ATS Groep te melden.

De invoering van een procedure inzake klokkenluiders is een belangrijk element voor ATS Groep om corrupt, illegaal of ongewenst gedrag vast te stellen. Medewerkers en derde partijen worden aangemoedigd om elk vermoeden te melden en ATS Groep wenst hiervoor een veilig en betrouwbaar platform aan te bieden.

ATS Groep streeft naar een transparante bedrijfscultuur waarin het aangemoedigd wordt om potentiële fraude, omkoping, corruptie of enig ander illegaal gedrag in een vroeg stadium te melden en zonder enige vrees voor represailles. De klokkenluidersprocedure garandeert aan de klokkenluiders dat ze eerlijk worden behandeld en dat hun aantijgingen correct en objectief zullen onderzocht worden.

Ready for innovation?

Benieuwd wat ATS Groep voor uw bedrijf kan betekenen?