Focus op slimme gebouwen

Het energieverbruik in Europa komt voor 40% uit gebouwen. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we de gebouwen dus een pak energie-efficiënter maken. En hierin speelt gebouwenautomatisering een cruciale rol: technieken communicatief maken en combineren met logging en monitoring. Resultaat: een slim gebouw dat comfort biedt met een CO2-neutrale voetafdruk!

ATS Smart Building Solutions houdt de vinger aan de pols met alle trends op vlak van “Smart Buildings”. Waar vroeger onze rol beperkt bleef tot het uitwerken van een HVAC-regeling op vraag van de installateur, gaan we nu zelf meedenken hoe we uw gebouw op de best mogelijke manier kunnen automatiseren voor een efficiënte uitbating.

Wat maakt een gebouw nu slim?

Twee elementen spelen een cruciale rol: enerzijds moeten de aanwezige technieken, of een deel ervan, zodanig geïntegreerd zijn dat ze met elkaar kunnen communiceren. Anderzijds moeten ze ook kunnen leren uit hun opgedane ervaringen. Wij bouwen gebouwbeheersystemen daarom altijd zo op dat ze kunnen loggen.

Hoe meer data ze verzamelen, hoe meer inzichten er na verloop van tijd uit gedestilleerd worden om het samenspel van die verschillende technieken nog meer op elkaar te kunnen afstemmen.

ATS HVAC Automatisering

ESCO-projecten

ESCO-bedrijven maken de stap naar slimme gebouwen voor hun klanten een pak makkelijker. Deze bedrijven voeren energieprojecten uit voor hun klanten en financieren dit ook zelf. Met de gerealiseerde energiebesparing wordt de installatie vervolgens afbetaald. ATS Smart Building Solutions werkt eveneens mee aan energieprojecten van ESCO-bedrijven. Hiervoor werken we ook vaak samen met ons moederbedrijf Luminus.

ATS SmartKit voor analyse en visualisatie

Eens alle technieken geïntegreerd zijn met een gebouwbeheersysteem, wordt alle informatie geanalyseerd en gevisualiseerd in overzichtelijke dashboards met de eigen ontwikkelde ATS SmartKit.

Met deze tool heeft ATS Smart Building Solutions een tool om elk gebouw van op afstand te monitoren.

Vervolgens kan je heel gemakkelijk opvolgen hoe een gebouw presteert en waar het beter kan. Dit is cruciaal om de vooropgestelde besparingen te realiseren.

ATS Smart Tool rapportage

Eigen site in Gent toont het goede voorbeeld

Om klanten vandaag al te tonen wat er allemaal mogelijk is, maakte ATS van zijn eigen bedrijfsgebouw in Gent zijn visitekaartje. Verlichting, zonnewering, branddetectie, inbraakbeveiliging, toegangscontrole, verwarming, ventilatie, elektrische laadpunten, warmwaterproductie, batterijsysteem, …

Alles werkt vanuit één platform waar ook nog externe data aan toegevoegd wordt zoals bijvoorbeeld weersvoorspellingen.

Om u de kracht van een gebouwenbeheersysteem te tonen, kan u een bezoek aanvragen via onderstaande link.

HVAC-systeemintegrator

Als HVAC-systeemintegrator heeft ATS Groep de expertise in huis om uw gebouw slim te maken: integratie van alle technieken in een gebouwbeheersysteem en die met elkaar laten communiceren, gecombineerd met logging en monitoring; hiervoor kan u bij ons terecht.

Bij de integratie van een HVAC-systeem houden we rekening met de eisen van de klant, de specifieke situatie, de toepassing, … Om die reden heeft ATS Smart Building Solutions ervaring met de integratie van verschillende systemen.

Ontdek meer over alle mogelijkheden op vlak van HVAC-gebouwenautomatisering en Smart Buildings op onze website.

Onze partners

Relevante projecten

Ready for innovation?

Benieuwd wat ATS Groep voor uw bedrijf kan betekenen?